Co je vlastně databáze?

Databáze je elektronický systém souborů. Ty jsou mezi propojeny pomocí klíčů odkazujících mezi sebe navzájem. Způsob ukládání sdat se mezi databázovými systémy velmi různí. Dle toho je také můžeme jendodušše rozdělit: Z hlediska způsobu ukládání dat a vazeb mezi nimi můžeme rozdělit databáze do základních typů:

Relační databáze

V našem dalším textu se budeme zabývat především relačními databázemi, jde taktéž o nejčastěji využívané systému pro uchovávání dat. Slovo relační zde znamená, že jednotlivé tabulky mezi Sebou mají určité vazby - relace.

MySQL

Původně databáze vytvořená švédskou firmou MySQL AB, aktuálně provozovaná a vlastněná firmou Oracle Corporation.

Komunikace s MySQL probíhá pomocí jazyka SQL (vytváření struktury, správa dat, výběr dat).

Jde o jednu z nejčastěji využívaných databází. Nejčastěji se s ní setkáme v kombinaci GNU/Linux, Apache, MySQL a PHP - tzv. LAMP.

MariaDB

Častým omylem je v současnosti to, že se využívá pojem MySQL, ale ve skutečnosti jde o MariaDB. Jde o nástupnickou větev (tzv, „forkem“) MySQL. Důvodem k tomuto kroku bylo udržení licence svobodného softwaru GNU GPL. Všichni přispěvatelé, kteří se podílí na vývoji MariaDB, jsou tak povinni sdílet svá autorská práva s MariaDB Foundation. Pokud hledáte cestu jak proniknout do databází, vyzkoušejte tento online tutoriál